فراهان آنلاین

جهان سر بسر حکمت و عبرت است چرا بهره ما همه غفلت است

ردپای خیام در فراهان

ردپای خیام در فراهان

ابراهیم گودرزی فراهانی / ۴/۱/۱۳۹۱غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری موسوم به خیام از بزرگترین و مشهورترین شعرای تاریخ ایران بعد از اسلام است که معروفیت وی مرزها را در نوردیده و در سرتاسر گیتی به عنوان شاعری خردگرا شناخته شده است. حکیم عمر خیام اگرچه بیشتر به عنوان شاعری رباعی سرا شهره گشته است ولی وی در واقع فیلسوف و ریاضیدانی بزرگ بود که در طول عمر دراز خویش کشفیات مهمی در ریاضیات و نجوم انجام داد. زندگی حکیم همچون عقاید و اندیشههای ژرف و پوینده او در هالهای از ابهام فرو رفته است و افسانههایی که به این دانشمند بزرگ نسبت دادهاند حقایق و زندگی او را تا حدودی با داستانهایی غیر واقعی درآمیخته است. تاریخ زندگی حکیم معلوم نیست ولی بنابر شواهد امر خیام در سال 439 ه.ق در نیشابوربدنیا امد .

حکیم عمر خیام مشهور است که شاعری دم غنیمت بین است و در نزد عوام او را باده پرست قلمداد می کنند . فلسفه وی اینستکه باید از لحظه های زندگی بدرستی استفاده کرد و حال را دریافت .

به هر تقدیر ما قضاوت در باره ایشان را به بزرگان و عالمان آگاه میسپاریم .

شیوه تحقیق و جامعه اماری پژوهش :

 مبنای تحقیق من کتاب شاهنامه خانوادگی و قران 30 پاره پشت نویسی شده روستای کودزر است که تاریخی  متجاوز از صد سال را شامل می شود و این قران  توسط حاج عبد الرسول حسینه فرا هانی در حدود سال 1310قمری در سفر به حج از استامبول ترکیه خریداری کردیده است .

متا سفانه نتوانستم سایر منابع منطقه را مورد ارزیابی قرار دهم و سندی هم در منطقه پیدا نکردم .مبنای قضا وت من همین 30 مجلد که توسط قاریان قران قلمی شده است بود و در عین حال اشعاری که بر سر زبانها جاری بود هو موجود است

تمونه هایی از مستندات مبنای قضاوت (اشعار نوشته شده)

 

چون عمر بسر رسد چه شیرین و چه تلخ

پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ

افسوس که بعد از من و تو ماه بسی

ازسلخ به غره اید از غره به سلخ

 

بر چرخ و فلک هیچکسی چیره نشد

واز خوردن ادمی زمین سیر نشد

مغرور بدانی که نخورده است ترا

تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد

 --------------------

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

وین یکدم عمر را غنیمت شمریم

فردا که از این دیر فنا در گذریم

با هفت هزار سالگان سر بسریم


ادامه مطلب

[ دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 21:54 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،